Samenwerking met leveranciers

Met een groot aantal leveranciers is een samenwerkingsverband gesloten. Dit levert u, als ondernemer, voordeel op.

In elke productgroep is er keuze en u bepaalt zelf met welke leveranciers u zaken doet. Groen Specialist is altijd op zoek naar verdere optimalisatie van het aanbod van leveranciers. Kijk voor het actuele bestand van voorkeurleveranciers op onze website.

Groen Specialist Leveranciers

Groen Specialist werkt met een ‘refund’ voor haar aangesloten ondernemers. De kosten die de organisatie maakt worden uit de contributies van leden en provisies van de voorkeurleveranciers betaald. De meeropbrengsten vloeien terug naar de ondernemer. Met slimme inkoop via de voorkeurleveranciers is uw contributie (gedeeltelijk, geheel of zelfs meer) terug te verdienen!